ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΕΪ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΕΪ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΟΥ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 1/1/2015 - ΣΑΒΒΑΤΟ 31/1/2015


ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΕΣ ΤΡΙΤΗ ΩΡΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΕΣ ΠΕΜΠΤΗ 1
ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΩΡΕΣ ΤΡΙΤΗ 6 ΩΡΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΩΡΕΣ ΠΕΜΠΤΗ 8
16:00-17:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔ 15:30-17:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΝΙ 15:30-17:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΝΙ 15:00-16:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΝΙ
17:30-19:00 ΒΟΛΛΕΫ ΚΟΡ 17:30-19:00 ΒΟΛΛΕΫ ΚΟΡ 18:00-19:45 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡΩΝ 16:30-18:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔ
19:00-20:30 ΒΟΛΛΕΫ ΓΥΝ 19:00-20:30 ΒΟΛΛΕΫ ΓΥΝ 19:45-21:15 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 18:00-19:30 ΒΟΛΛΕΫ ΚΟΡ
20:30-22:00
20:30-22:00 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡΩΝ 21:15-23:30 ΑΓΩΝΑΣ 19:30-21:00 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡΩΝ
22:00-23:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΦΗΒ


ΒΟΛΛΕΫ 21:00-22:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΩΡΕΣ ΤΡΙΤΗ 13 ΩΡΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΩΡΕΣ ΠΕΜΠΤΗ 15
16:00-17:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔ 15:30-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΝΙ 15:30-17:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΝΙ 15:00-16:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΝΙ
17:30-19:00 ΒΟΛΛΕΫ ΚΟΡ 17:00-18:30 ΒΟΛΛΕΫ ΚΟΡ 18:00-19:45 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡ 16:30-18:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔ
19:00-20:30 ΒΟΛΛΕΫ ΓΥΝ 18:30-20:00 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡΩΝ 19:45-21:15 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 18:00-19:30 ΒΟΛΛΕΫ ΚΟΡ
20:30-22:00 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡ 20:00-23:30 ΑΓΩΝΑΣ 21:15-23:30 ΑΓΩΝΑΣ 19:30-21:00 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡΩΝ
22:00-23:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΦΗΒ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΒΟΛΛΕΫ 21:00-22:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝΠΑΙΔ. - ΕΦΗΒ.
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΩΡΕΣ ΤΡΙΤΗ 20 ΩΡΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΩΡΕΣ ΠΕΜΠΤΗ 22
16:00-17:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔ 15:30-17:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΝΙ 15:30-17:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΝΙ 15:00-16:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΝΙ
17:30-19:00 ΒΟΛΛΕΫ ΚΟΡ 17:30-19:00 ΒΟΛΛΕΫ ΚΟΡ 18:00-19:45 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔ 16:30-18:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔ
19:00-20:30 ΒΟΛΛΕΫ ΓΥΝ 19:00-20:30 ΒΟΛΛΕΫ ΓΥΝ 19:45-21:15 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 18:00-19:30 ΒΟΛΛΕΫ ΚΟΡ
20:30-22:00
20:30-22:00 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡΩΝ 21:15-23:30 ΑΓΩΝΑΣ 19:30-21:00 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡΩΝ
22:00-23:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΦΗΒ


ΜΠΑΣΚΕΤ 21:00-22:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ

ΝΕΩΝ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΩΡΕΣ ΤΡΙΤΗ 27 ΩΡΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΩΡΕΣ ΠΕΜΠΤΗ 29
16:00-17:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔ 15:30-17:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΝΙ 15:30-17:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΝΙ 15:00-16:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΙΝΙ
17:30-19:00 ΒΟΛΛΕΫ ΚΟΡ 17:00-18:30 ΒΟΛΛΕΫ ΚΟΡ 18:00-19:45 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡΩΝ 16:30-18:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔ
19:00-20:30 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡΩΝ 18:30-20:00 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡΩΝ 19:45-21:15 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 18:00-19:30 ΒΟΛΛΕΫ ΚΟΡ
20:30-22:00 ΜΠΑΣΚΕΤ 20:00-23:30 ΑΓΩΝΑΣ 21:15-23:30 ΑΓΩΝΑΣ 19:30-21:00 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡΩΝ
22:00-23:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΦΗΒ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΒΟΛΛΕΫ 21:00-22:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝΠΑΙΔ. - ΕΦΗΒ.
ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΡΕΣ ΤΡΙΤΗ ΩΡΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΕΣ ΠΕΜΠΤΗ

ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΩΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 4
14:45-16:00 ΒΟΛΛΕΫ ΜΙΝΙ 8:15-13:45 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 8:15-13:45 ΑΚΑΔΗΜΙΑ
16:00-19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Π- ΕΦ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΜΠΑΣΚΕΤ
19:00-20:30 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡΩΝ 13:45-17:15 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 13:45-16:15 ΑΚΑΔΗΜΙΑ
20:30-22:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ
ΒΟΛΛΕΫ
ΒΟΛΛΕΫ
22:00-23:30 ΒΟΛΛΕΫ ΓΥΝ 17:15-18:45 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 16:15-17:45 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔ


19:15-22:00 ΑΓΩΝΑΣ 17:45-19:15 ΒΟΛΛΕΫ ΓΥΝΒΟΛΛΕΫ 20:00-21:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΑΝΔΡΩΝ 21:30-23:00 ΓΚΡΑΒΑΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΩΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 11
14:45-16:00 ΒΟΛΛΕΫ ΜΙΝΙ 8:15-13:45 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 8:15-13:45 ΑΚΑΔΗΜΙΑ
16:00-19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Π- ΕΦ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΜΠΑΣΚΕΤ
19:00-20:30 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡΩΝ 13:45-17:15 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 13:45-16:15 ΑΚΑΔΗΜΙΑ
20:30-22:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡ
ΒΟΛΛΕΫ
ΒΟΛΛΕΫ
22:00-23:30 ΒΟΛΛΕΫ ΓΥΝ 17:15-19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 16:15-17:45 ΒΟΛΛΕΫ ΚΟΡ


19:15-22:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔ 17:45-19:15 ΒΟΛΛΕΫ ΓΥΝ
20:00-21:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ
21:30-23:00 ΓΚΡΑΒΑ
ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΩΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 18
14:45-16:00 ΒΟΛΛΕΫ ΜΙΝΙ 8:15-13:45 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 8:15-13:45 ΑΚΑΔΗΜΙΑ
16:00-19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Π- ΕΦ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΜΠΑΣΚΕΤ
19:00-20:30 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡΩΝ 13:45-17:15 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 13:45-16:15 ΑΚΑΔΗΜΙΑ
20:30-22:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ
ΒΟΛΛΕΫ
ΒΟΛΛΕΫ
22:00-23:30 ΒΟΛΛΕΫ ΓΥΝ 17:15-19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 16:15-17:45 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔ


19:15-22:00 ΑΓΩΝΑΣ 17:45-19:15 ΒΟΛΛΕΫ ΓΥΝΒΟΛΛΕΫ 20:00-21:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΑΝΔΡΩΝ 21:30-23:00 ΓΚΡΑΒΑ
ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΩΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25
14:45-16:00 ΒΟΛΛΕΫ ΜΙΝΙ 8:15-13:45 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 8:15-13:45 ΑΚΑΔΗΜΙΑ
16:00-19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Π- ΕΦ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΜΠΑΣΚΕΤ
19:00-20:30 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡΩΝ 13:45-17:15 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 13:45-16:15 ΑΚΑΔΗΜΙΑ
20:30-22:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ
ΒΟΛΛΕΫ
ΒΟΛΛΕΫ
22:00-23:30 ΒΟΛΛΕΫ ΓΥΝ 17:15-19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 16:15-17:45 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔ


19:15-22:00 ΑΓΩΝΑΣ 17:45-19:15 ΒΟΛΛΕΫ ΓΥΝΒΟΛΛΕΫ 20:00-21:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝΑΝΔΡΩΝ 21:30-23:00 ΓΚΡΑΒΑ
ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΩΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ
14:45-16:00 ΒΟΛΛΕΫ ΜΙΝΙ 8:15-13:45 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 8:15-13:45 ΑΚΑΔΗΜΙΑ
16:00-19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ Π- ΕΦ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΜΠΑΣΚΕΤ
19:00-20:30 ΒΟΛΛΕΫ ΑΝΔΡΩΝ 13:45-17:15 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 13:45-16:15 ΑΚΑΔΗΜΙΑ
20:30-22:00 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ
ΒΟΛΛΕΫ
ΒΟΛΛΕΫ
22:00-23:30 ΒΟΛΛΕΫ ΓΥΝ 17:15-18:45 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ 16:15-17:45 ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΙΔ


19:15-22:00 ΑΓΩΝΑΣ 17:45-19:15 ΒΟΛΛΕΫ ΓΥΝΒΟΛΛΕΫ 20:00-21:30 ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝΑΝΔΡΩΝ 21:30-23:00 ΓΚΡΑΒΑ
ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΩΡΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΕκτύπωση Άρθρου : Print Friendly and PDF Κοινωνικά :
 
Support : Δημιουργία ιστοσελίδας | Al.Ge Template | Πρότυπο ΒΒ2
Copyright © 2013. Γ.Σ. Απόλλων Σμύρνης 1891 - All Rights Reserved
Τεχνική Επιμέλεια - Al.Ge
Proudly powered by Al.Ge Template