ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
Πραγματοποιήθηκε χθες 28/6/2017 στην αίθουσα τροπαίων του Συλλόγου η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του, με ικανοποιητική προσέλευση και εντυπωσιακή παρουσία των παλαιμάχων αθλητών του Συλλόγου.
Οι εργασίες της Συνελεύσεως διεξήχθησαν κατά τρόπο άψογο και έγινε πλήρης ενημέρωση των μελών του Συλλόγου, όχι μόνο για τα πεπραγμένα της διετίας, αλλά και για τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον Γ.Σ. Απόλλων Σμύρνης και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός της απερχόμενης διοίκησης και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τις οικονομικές χρήσεις της διετίας.
Μετά την ψήφιση των εκθέσεων τα μέλη της απερχόμενης διοίκησης, τακτικά και αναπληρωματικά και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, απηλλάγησαν πάσης ευθύνης, με ομόφωνη απόφαση των μελών της Συνέλευσης.
Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία των αρχαιρεσιών, αφού προηγουμένως ο πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Κ. Παπαγεωργίου, έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές της εκλογικής διαδικασίας.
Ακολούθησε  η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και συντάχθηκε το παρατιθέμενο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, που θα αποτελέσει σχετικό τμήμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία πέντε παλαιών προέδρων του Γ. Σ. Απόλλων Σμύρνης των κ. (Σανταμούρη  Κ., Παπαγεωργίου Κ., Νίκα Ε., Καμάρα Α., Καταβέλου Π.) και η ομόφωνη απόφαση της Συνελεύσεως για την απόδοση ιδιαίτερης τιμής του Συλλόγου στον κ. Σταμάτη  Βελλή για όλα όσα προσέφερε και εξακολουθεί να προσφέρει στον Γ.Σ., για τα οποία έγινε εκτεταμένη αναφορά από τους ομιλητές.
Η Γραμματεία της Συνελεύσεως θα συντάξει τα πρακτικά τα οποία θα είναι στη διάθεση των μελών του Συλλόγου μετά την υπογραφή τους από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα.


      Φωτογράφιση: Βαγγέλης Ζαρδής


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ»
ΤΗΣ 28ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2017. 


ΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 
        Στην Αίθουσα Τροπαίων του γηπέδου « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ», όπου έλαβαν χώρα οι εργασίες της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μελών του  «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ», στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, μετά την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η γενική συνέλευση των μελών του συλλόγου εξέλεξε ομοφώνως ως μέλη της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των αρχαιρεσιών τους Πολυζώη Δημήτριο (Πρόεδρο), Ασφή Χαράλαμπο και Νικητόπουλο Αναστάσιο, μέλη του συλλόγου, που είχαν τα υπό του νόμου και του καταστατικού προβλεπόμενα προσόντα, χωρίς να συντρέχει στο πρόσωπο τους οποιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

            Τα εκλεγέντα μέλη, αφού ευχαρίστησαν τη γενική συνέλευση για την ομόφωνη εκλογή τους, ανέλαβαν τα καθήκοντα τους και αφού προσδιόρισαν  το έργο έκαστου μέλους, προέβησαν στις εξής κατά σειράν ενέργειες:

1.               Παρέλαβαν και  έλεγξαν τον κατάλογο των προσελθόντων και ταμειακώς εν τάξει μελών, κατά σειρά προσελεύσεως στη γραμματεία του συλλόγου, μετά από έλεγχο των ταυτοτήτων προς απόδειξη της ταυτοπροσωπίας, καθώς και την υπογραφή του καταχωρηθέντος στον σχετικό κατάλογο μέλους. Ο κατάλογος αυτός χρησιμοποιήθηκε κατά την ψηφοφορία, όπου παραπλεύρως της υπογραφής ετίθετο σημείωση του ψηφίζοντος μέλους για να πιστοποιηθεί ο αριθμός των ψηφισάντων.
2.                Παρέλαβαν δέσμη των ψηφοδελτίων και των λευκών ψηφοδελτίων.
3.               Μερίμνησαν για τους δύο χώρους ( παραβάν) για την χρήση των ψηφοφόρων.
4.               Έλεγξαν και τοποθέτησαν την κάλπη για την συλλογή των ψηφοδελτίων

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της προετοιμασίας της ψηφοφορίας, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, έλαβαν τις θέσεις τους και κήρυξαν την έναρξη της ψηφοφορίας, που διεξήχθη ως εξής, αφού ο κ. Πολυζώης Δημήτριος ανακοίνωσε τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων.

Πρίν από την έναρξη της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής υπογράμμισε την δήλωση – δέσμευση του Προέδρου της συνελεύσεως Κων/νου Παπαγεωργίου ότι επειδή οι υποψήφιοι είναι όσοι και οι θέσεις των μελών του Δ.Σ. (τακτικών και αναπ/κων) καθώς και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής (τακτικών και αν/κων) τα ψηφοδέλτια που θα βρεθούν κατά την καταμέτρηση των ψήφων, θα θεωρούνται ως ψήφοι όλων των υποψηφίων μελών, πλην βεβαίως από τις τυχόν διαγραφές.

α)        Εντοπισμός του προσερχομένου ψηφοφόρου, έλεγχος ταυτότητας και παράδοση σε αυτόν σφραγισμένου και μονογεγραμμένου φακέλου ψηφοφορίας και ψηφοδελτίων.

 β)        Σημείωση στον κατάλογο ψηφοφορίας, παραπλεύρως του ψηφίζοντος μέλους, ειδικής ενδείξεως για την ψηφοφορία του και ρίψη του φακέλου εντός της κάλπης. Ο κατάλογος αυτός αποτέλεσε και πρωτόκολλο ψηφοφορίας γιατί σ’ αυτόν καταγράφηκαν τα ονόματα όλων των ψηφισάντων, που έφεραν την ειδική σημείωση της Επιτροπής.

            Η Επιτροπή, αφού διεπίστωσε ότι είχαν ψηφίσει όλα τα ευρισκόμενα στην αίθουσα μέλη, έδωσε δεκάλεπτη παράταση για όποιο μέλος δεν είχε ασκήσει το δικαίωμα του.

            Μετά την πάροδο και της δεκαλέπτου παρατάσεως χωρίς να προσέλθει άλλο μέλος, , η Εφορευτική Επιτροπή κήρυξε περαιωμένη την ψηφοφορία και αφού απομάκρυνε από τον χώρο των εργασιών της οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, άρχισε το έργο της καταμετρήσεως κατά τον εξής τρόπο:

1.                    Αφού ανοίχθηκε η κάλπη, μετρήθηκαν και ελέχθηκαν οι εντός της κάλπης φάκελλοι, που βρέθηκαν όσοι και οι ψηφίσαντες, δηλαδή εκατόν είκοσι τέσσερις   (124) και όλοι μονογεγραμμένοι από την Επιτροπή.

Από τον έλεγχο των ψηφοδελτίων προέκυψε ότι προσήλθαν εκατόν είκοσι τέσσερα (124) μέλη, εψήφισαν τα εκατόν είκοσι τέσσερα (124) μέλη,  βρέθηκαν 124 έγκυρα ψηφοδέλτια και δεν βρέθηκαν λευκά ψηφοδέλτια.

            Τα αναλυτικά αποτελέσματα των υποψηφίων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής με τις έναντι κάθε υποψηφίου ληφθείσες ψήφους:

1.               ΚΑΤΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                      ψήφοι            124
2.               ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          ψήφοι          124
3.               ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                    ψήφοι             121
4.               ΤΣΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                                  ψήφοι              121
5.               ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                      ψήφοι               120
6.               ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                    ψήφοι              120
7.               ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  ψήφοι               120
8.               ΤΣΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                 ψήφοι               120
9.               ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                       ψήφοι               119     
10.       ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                          ψήφοι              119     
11.       ΜΙΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                ψήφοι              119
12.       ΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  ψήφοι               119
13.       ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ                   ψήφοι              119
14.       ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                         ψήφοι              118
15.       ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ψήφοι               118

Τα αποτελέσματα για τα πέντε αναπληρωματικά μέλη έχουν ως εξής:

1.         ΝΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                    ψήφοι            120
2.         ΚΑΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ                            ψήφοι            119     
3.         ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                           ψήφοι            119
4.         ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                             ψήφοι              119
5.         ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                               ψήφοι             118

Τα αποτελέσματα για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν ως εξής:

1.         ΚΟΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                                      ψήφοι              120
2.         ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                 ψήφοι             119
3.         ΠΙΤΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                   ψήφοι              119

Τα αποτελέσματα για τα αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν ως εξής:

1.         ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  ψήφοι             120
2.         ΚΕΛΕΜΠΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                        ψήφοι             119

Όπως προκύπτει από τον έλεγχο και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 28/06/2017 μέχρι τις 28/06/2017, δηλαδή με διετή θητεία, όπως προβλέπει το καταστατικό, εκλέχθηκαν και τα δέκα πέντε υποψήφια μέλη  του μοναδικού ψηφοδελτίου καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη και τα μέλη της Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής και τα αναπληρωματικά αυτών, όπως παραπάνω αναγράφονται.

            Μετά την περαίωση του έργου της Εφορευτικής Επιτροπής συνετάγη  το παρόν πρακτικό, που υπογράφεται ως έπεται. Το πρακτικό αυτό παραδόθηκε στη γραμματεία του συλλόγου προς φύλαξη μαζί με το υλικό της ψηφοφορίας ( κατάλογοι, φάκελοι, ψηφοδέλτια κ.λ.π.) και θα περιληφθεί νομίμως στα πρακτικά της γενικής συνελεύσεως των μελών.


Αθήνα 28 Ιουνίου 2017Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

1.                                           ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       .........................................
2.                                          ΑΣΦΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ             ..........................................
3.                                   ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ         .........................................Ακριβές αντίγραφο από τα Βιβλία Πρακτικών
των γενικών συνελεύσεων του Συλλόγου το οποίο νομίμως και εγκύρως επικυρώ.

Αθήναι 28/6/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΒΕΛΟΣΕκτύπωση Άρθρου : Print Friendly and PDF Κοινωνικά :
 
Support : Δημιουργία ιστοσελίδας | Al.Ge Template | Πρότυπο ΒΒ2
Copyright © 2013. Γ.Σ. Απόλλων Σμύρνης 1891 - All Rights Reserved
Τεχνική Επιμέλεια - Al.Ge
Proudly powered by Al.Ge Template